Політологія: Навчально-методичний комплекс

Автори: , , | Рік видання: 2004 | Видавець: Київ: Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка | Кількість сторінок: 697

Спільне в іміджі організації і лідера

На думку Устименка С. В., таким спільним є те, що:

• образ створюється у масовій свідомості і має характер емоційно забарвленого стереотипу;

• формування іміджу відбувається значною мірою як стихійно так і внаслідок спеціалізованих дій (застосування технологій з галузі політичної психології,

політологи, реклами, політичного маркетингу, соціологи та комунікативної системи);

•  імідж є відображенням соціальних очікувань відповідних соціальних груп. Звідси — здатність уловити ці очікування з боку суб'єкта політичної діяльності і втілити їх у гаслах, закликах і діях;

•  в іміджі з'єднуються два початки: «що ти є насправді» і «як тебе уявляють інші» (твій портрет, який намалювали сподвижники, реклама і засоби комунікації). Останнє може виявитися сильнішим, і в цьому випадку можливий образ, далекий від дійсності, від реального прототипу.