Політологія: Навчально-методичний комплекс

Автори: , , | Рік видання: 2004 | Видавець: Київ: Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка | Кількість сторінок: 697

Листівкова «експансія»

Уся пропагандистська кампанія, що проводиться напередодні виборів, є по суті сукупність форм і методів актуалізації іміджу кандидата. Досвід і соціологічні дослідження показують, що грамотно організована, матеріально щедро підкріплена і професійно підготовлена листівкова кампанія за ефективністю впливу на електорат порівнянна, а в ряді випадків навіть перевершує електронні ЗМІ. Така кампанія одержала назву «листівкова експансія». її мета полягає в тому, щоб, використовуючи мову візуального впливу на виборця (наочної агітації), актуалізувати імідж кандидата, організаційно мобілізувати електорат на його підтримку, послабити пропагандистські зусилля суперників. Така мета досягається комплексним підходом, який має змістові, часові і соціально-просторові виміри. Зупинимося на кожному з них.

Безумовно, головне в листівковій експансії — це донести до виборця індивідуальність кандидата, виражену як у формі, так і в змісті листівок. Завдяки листівкам виборець повинен відчути сильний і самостійний голос кандидата. За змістом листівки поділяються на презентаційні (ті, що відрекомендовують кандидата) і агітаційні (які закликають голосувати за цього кандидата). Окремо можна виділити такий різновид агітаційних листівок, як сигнально-інформативні листівки невеликого формату і обсягу, які інформують виборця про діяльність кандидата і закликають голосувати за нього.

Особливе значення має використання листівок у процесі кампанії «від дверей до дверей», тобто кампанії, побудованої на масовій індивідуальній агітації виборців, які проводять члени команди чи самі кандидати в депутати за місцем проживання виборців. Кандидат у депутати чи агітатор у ході кампанії приходить до виборця додому й пояснює основні положення своєї чи партійної програми (передвиборної платформи). Соціологічні дослідження багато разів підтверджували високу ефективність подібного роду агітації. Наші люди за роки радянської влади звикли до агітаторів, користаючись випадком, вони й тепер охоче зустрічаються з майбутніми представниками влади і висловлюють їм свої претензії стосовно нинішньої влади, адміністрації підприємства чи житлово-комунальних служб.

В Україні кампанію «від дверей до дверей» часто застосовували в ході виборів як до місцевих органів влади, так і до парламенту. Найактивніше застосовують цю тактику радикальні організації. У деяких фахівців з організації виборчих кампаній з'явилася думка, згідно з якою кампанія «від дверей до дверей» вважається найпростішим типом виборів. На захист цієї думки звичайно наводиться доказ про те, що не потрібні спеціальні технічні засоби при проведенні кампанії подібного роду, про те, що «просто» поговорити з виборцем і роздати агітаційні матеріали може будь-який активіст будь-якого політичного руху. Ремствують організатори кампаній лише на те, що виборці неохоче беруть агітаційну літературу, пояснюючи це «утомою від політики» (хоч уже давно знайдено спосіб, як подолати цю «втому»). Відомо, що людина легше запам'ятовує співрозмовника, якщо прийме від нього який-небудь подарунок. Цим користалися багато агітаторів у ході останньої виборчої кампанії, роздаровуючи виборцям (особливо літнім) кусочки мила, коробки цукерок, цукор, крупи, протизаплідні засоби тощо.