Політологія: Навчально-методичний комплекс

Автори: , , | Рік видання: 2004 | Видавець: Київ: Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка | Кількість сторінок: 697

Законодавство України про ЗМІ

Україна — одна з перших з країн СНД та Східної Європи держава, в якій, починаючи з 1992 p., прийнято пакет законів про ЗМІ, а саме: «Про інформацію», «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні», «Про телебачення та радіомовлення», «Про рекламу», «Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади і місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації». Розроблено закон «Про кабельне і супутникове телебачення» та ряд інших. Тобто можна констатувати, що в Україні напрацьовано досить значний законодавчий пласт про ЗМІ, в основному створено правове поле у цій сфері. У найближчі роки в Україні повинен бути сформований інформаційний кодекс.

Створення системи суспільно-правових ЗМІ — важливий засіб впливу на процеси демократизації суспільства, гарант забезпечення права на свободу думки і слова, на вільне виявлення своїх поглядів і переконань. Як записано в Конституції України, «кожен має право вільно збирати, зберігати, використовувати й поширювати інформацію усно, письмово або в інший спосіб — на свій вибір».

Здійснення цих прав може бути обмежене законом в інтересах національної безпеки, територіальної цілісності або громадського порядку з метою запобігання заворушенням чи злочинам, для охорони здоров'я населення, для захисту репутації або прав інших людей, для запобігання розголошенню інформації, одержаної конфіденційно, або для підтримання авторитету і неупередженості правосуддя.

Не допускається використання ЗМІ для пропаганди війни, розпалювання расової, національної, релігійної ворожнечі, а також для поширення передач, що пропагують ***графію, культ насильства і жорстокості.

Масові інформаційні процеси тісно пов'язані з контекстом суспільно-політичної ситуації. Українська журналістика, як і вся країна, проходить три більш-менш окреслені фази: відчуження і руйнування попередніх цінностей системи; тривалий і нелегкий пошук політичного й економічного вибору; конструктивна еволюція щодо попереднього досвіду. Українська держава після проголошення незалежності в 1991 р. відчула нагальну потребу у формуванні власного інформаційного простору.

В Україні існує понад 10 тис. періодичних видань, 35 інформ-агенств і близько 500 електронних мас-медіа. 9 % друкованих ЗМІ засновано державою. 1 % громадян України є користувачами мережі Інтернет. За результатами опитування Української маркетингової групи, ступінь охоплення населення України різними ЗМІ становить (у %): журнали — 18,9; газети — 46,5; радіо — 52,5; телебачення — 93,3.