Політологія: Навчально-методичний комплекс

Автори: , , | Рік видання: 2004 | Видавець: Київ: Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка | Кількість сторінок: 697

Принципи добору матеріалів в ЗМІ

Один з найважливіших засобів політичного впливу ЗМІ — визначення тем і напрямів дискусій, що концентрують увагу громадськості й уряду. ЗМІ звично самі визначають, що потрібно і що не потрібно виносити на суд громадськості. Вибір політичних тем і вимог здійснюється не тільки залежно від пристрастей та інтересів власників і керівників ЗМІ, а й під впливом специфічних правил, що складаються в умовах плюралізму інформації в сучасному ринковому суспільстві. При виборі тем публікацій і передач звично керуються такими загальними принципами:

•  пріоритетність, важливість (дійсна чи уявна) і привабливість теми для громадян. Згідно з цим принципом частіше повідомлення ЗМІ стосуються таких, наприклад, проблем, як загроза миру і безпеці громадян, тероризм, екологічні й інші катастрофи тощо;

•  неординарність фактів. Це означає, що інформація про екстремальні події: голод, війни, надзвичайно жорстокі злочини і т. д. домінує над висвітленням явищ буденного, повсякденного життя. Це пояснюється, зокрема, схильністю ЗМІ до інформації негативного плану і сенсацій;

•  новизна фактів. Більше привернути увагу населення здатні повідомлення, що ще не одержали широкого розголосу. Це можуть бути найновіші дані про результати розвитку економіки або кількості безробітних, про політ до інших планет, про нові політичні партії та їхніх лідерів тощо;

•  політичний успіх. Згідно з цим принципом, у передачі і статті потрапляють повідомлення про успіхи політичних лідерів, партій або цілих держав. Особлива увага приділяється переможцям на виборах або в рейтингових опитуваннях. Культ зірок у політиці, мистецтві, спорті — типове явище для ЗМІ в ринковому суспільстві;

•  високий суспільний статус. Чим вищий статус джерела інформації, тим значнішим вважається інтерв'ю або телепередача, оскільки припускається, що їхня популярність при інших рівних умовах прямо пропорційна суспільному положенню людей, які повідомляють дані, факти, зведення. Тому найбільш легкий доступ до ЗМІ мають особи, які займають вищі місця в політичній, військовій, церковній або інших ієрархіях: президенти, воєначальники, міністри і т. д. їм присвячуються перші сторінки газет і головні радіо- та телепередачі.

Дотримання ЗМІ правил, орієнтованих лише на кількість аудиторії і перемогу в конкурентній боротьбі, зумовлює їхня схильність до поверхневого висвітлення політичних подій у погоні за сенсаціями і популярністю. Узяті ними на озброєння принципи добору матеріалів погано сумісні з глибокими аналітичними повідомленнями і часто перешкоджають створенню інформаційної картини світу, більш-менш адекватної реальності.