Політологія: Навчально-методичний комплекс

Автори: , , | Рік видання: 2004 | Видавець: Київ: Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка | Кількість сторінок: 697

Способи маніпулювання

Технологія маніпулювання припускає використання найбагатшого арсеналу конкретних методів впливу на свідомість людей. До них відносяться не тільки пряме підтасування фактів, замовчування небажаної інформації, поширення неправди і наклепу, але й більш тонкі, рафіновані способи: напівправда (коли щоб забезпечити

довіру аудиторії, об'єктивно і докладно висвітлюються конкретні, малозначні деталі й замовчуються більш важливі факти або ж дається загальна брехлива інтерпретація подій), наклеювання ярликів (коли для компрометації осіб або ідей їм без доказів дається непорядне визначення, наприклад «імперіаліст», «фашист», «червоно-коричневий», «шовініст» і т. п.) і ін.

Існує безліч прийомів лінгвістичного, мовного маніпулювання, які передбачають використання для позначення тих самих явищ евфемізмів, а також слів, що мають інший оцінювальний відтінок. Так, людину, що веде збройну боротьбу за створення самостійної національної держави, різні ЗМІ залежно від політичних пристрастей, називають борцем за волю, сепаратистом, терористом, партизаном, бойовиком.

Для кожного інформаційного жанру, поряд із загальними прийомами маніпулювання, існують і спеціальні. Телебачення, наприклад, для формування в глядачів відразливого почуття стосовно неугодних політиків використовує непривабливі ракурси їхнього показу або відповідним чином монтує зняті кадри. Для прихованого навіювання масам відповідних політичних ідей воно нерідко організує гучні розважальні шоу і т. д.

Сучасні маніпулятори вміло використовують закономірності масової психології. Так, один із широко розповсюджених і зовні необразливих маніпуляційних прийомів, так звана спіраль умовчання, полягає в тому, щоб за допомогою посилань на сфабриковані опитування суспільної думки або інші факти переконати громадян у підтримці більшістю суспільства бажаної маніпуляторам політичної позиції, у її перемозі. Це змушує людей, які дотримуються інших поглядів, із побоювання виявитися в соціально-психологічній ізоляції або якихось санкціях замовчувати про свою думку або змінювати її.

Маніпулювання широко використовується не тільки в тоталітарних і авторитарних державах, де часто метод діяльності ЗМІ домінує, а й у сучасних західних демократіях, особливо в партійній пропаганді і під час виборчих кампаній. Зараз жодна президентська або парламентська виборча кампанія в країнах Заходу і багатьох інших державах світу не обходиться без використання прийомів маніпулювання і реклами, що, тісно переплітаючись між собою, створюють у глядачів досить далекі від реальності уявлення про відповідного політика.

За мистецьки виготовленої ЗМІ блискучою рекламною упаковкою виборцеві важко буває розрізнити щирі ділові і моральні якості кандидатів, визначити їхні політичні позиції. Такого роду рекламно-маніпулятивна діяльність перетворює вибір громадян з вільного свідомого рішення у формальний акт, заздалегідь запрограмований фахівцями з формування масової свідомості.