Політологія: Навчально-методичний комплекс

Автори: , , | Рік видання: 2004 | Видавець: Київ: Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка | Кількість сторінок: 697

Соціальні міфи як основа маніпулювання

У сучасному світі теорія і практика політичного маніпулювання одержали досить глибоку наукову розробку і практичне застосування. Загальна технологія глобального, загальнодержавного маніпулювання звичайно ґрунтується на систематичному впровадженні в масову свідомість соціально-політичних міфів — ілюзорних ідей, що стверджують відповідні цінності і норми, які сприймаються переважно на віру, без раціонального, критичного осмислення.

Міфи становлять фундамент усієї ілюзорної картини світу, створюваної маніпуляторами. Так, осьовими конструкціями комуністичної системи маніпулювання були міфи про приватну власність як про головне джерело соціального зла, про неминучість краху капіталізму і торжества комунізму, про керівну роль робітничого класу і його комуністичної партії, про єдино правильне соціальне вчення — марксизм — ленінізм.

У США, на думку американського професора-ліберала Герберта Шиллера, головними ідеями, що стверджують панування правлячої еліти, виступають п'ять соціальних міфів: 1) про індивідуальну свободу й особистий вибір громадян; 2) про нейтралітет найважливіших політичних інститутів: конгресу, суду і президентської влади, а також ЗМІ; 3) про незмінну егоїстичну природу людини, його агресивності, схильності до накопичення і споживацтва; 4) про відсутність у суспільстві соціальних конфліктів, експлуатації і гноблення; 5) про плюралізм ЗМІ, що в дійсності, незважаючи на їхню незбагненно велику кількість, контролюються великими рекламодавцями й урядом і являють собою єдину індустрію ілюзорної свідомості.