Політологія: Навчально-методичний комплекс

Автори: , , | Рік видання: 2004 | Видавець: Київ: Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка | Кількість сторінок: 697

Необхідність та сутність прогнозування

Оскільки люди самі творять свою історію, вони завжди прагнуть знати результати своєї діяльності, передбачити майбутнє, намагаються з'ясувати, що чекає їх країни, держави, які перспективи розвитку. Тобто в самому загальному вигляді

прогнозування — це випереджальне відображення дійсності. Здатність прогнозування — інтелектуальна діяльність людини, одна з головних функцій людської свідомості.

Суспільна природа передбачення особливо рельєфно постає перед нами в науковому передбаченні, передумовами якого є такі продукти суспільного духовного виробництва, як гіпотези, закони, теорії. У науковому передбаченні немає чого-небудь містичного, воно являє собою таке знання про невідоме, яке ґрунтується на уже відомому знанні про сутність явищ і процесів, які нас цікавлять, та про тенденції їхнього подальшого розвитку.

Між науковим передбаченням та пророцтвом і утопізмом існують принципові відмінності.

Прогноз спирається на знання реальних взаємозв'язків (насамперед закономірностей), а прорікання спираються на одкровення, бачення, фантастичні взаємозв'язки, так само й для утопій (що претендують на науковість і нерідко дійсно втілюють у собі відповідний елемент наукового) характерне заповнення відсутніх реальних знань вигаданими конструкціями і деталями.

Під прогнозом розуміється науково обґрунтоване судження про можливі стани об'єкта в майбутньому, про альтернативні шляхи і терміни їхнього здійснення. Процес же розроблення прогнозів називається прогнозуванням. Прогнозування — це спеціальні наукові дослідження конкретних процесів, явищ, подій, у підсумку яких з одних, уже відомих зведень про минуле і сьогодення, одержують уявлення про можливі стани прогнозованого об'єкта, тобто одержують інші знання. Кожен прогноз розробляється так, щоб уникнути небажаних результатів вірогідного розвитку подій і прискорення ймовірного розвитку в бажаному напрямі.

Наукове передбачення не може претендувати на абсолютно точне і повне знання майбутнього, на свою обов'язкову вірогідність: навіть ретельно вивірені і зважені прогнози виправдуються лише з визначеним ступенем вірогідності. Отже, наукове передбачення є ймовірне знання. Ступінь його вірогідності залежить від:

• терміну, що відокремлює нас від події, що передбачається, явища, процесу. Неважко здогадатися, що чим віддаленіша прогнозована ситуація, тим менший ступінь вірогідності знання;

• обґрунтованості прогнозу знанням відповідних закономірностей, традицій, менталітету тощо;

• системності, складності і динамічності прогнозованого стану суспільства або окремого його компонента.