Політологія: Навчально-методичний комплекс

Автори: , , | Рік видання: 2004 | Видавець: Київ: Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка | Кількість сторінок: 697

Принципи прогнозування

Політичне прогнозування як найважливіший елемент управління визначає основні напрями розвитку політики, відображає всю сукупність складних зовнішніх і внутрішніх зв'язків і залежностей між різними сферами політичного життя. Тому політичне прогнозування повинне ґрунтуватися на таких принципах: альтернативність, системність прогнозування, безперервність, верифікація (перевіреність).

Принцип альтернативності пов'язаний з можливістю розвитку політичного життя і його окремих ланок по різних напрямах, при різних взаємозв'язках і структурних відносинах. Необхідність побудови альтернатив, тобто визначення можливих шляхів розвитку політичних відносин, виникає завжди при переході від імітації сформованих процесів і тенденцій до передбачення їхнього майбутнього. Альтернативність не можна «змішувати» з вірогідним характером прогнозування. Ймовірність являє собою міру підтвердження прогнозу, заснованого на достовірному знанні законів, а також початків і кінцевих умов. Альтернативність же виходить з припущення про можливості якісно різних варіантів розвитку політичних подій. Основне завдання практичної реалізації принципу альтернативності полягає в тому, щоб відокремити здійсненні варіанти розвитку від тих варіантів, які за даних умов не можуть бути реалізовані. Це передбачає відмінності окремих альтернатив за Ймовірність їхньої практичної реалізації. Кожній альтернативі розвитку політичного процесу відповідає «своя» сукупність проблем, які потрібно враховувати при прогнозуванні.

Принцип системності прогнозування означає, що, з одного боку, політика розглядається як єдиний об'єкт, а з іншого — як сукупність відносно самостійних напрямів (блоків) прогнозування. Системний підхід допускає побудову прогнозу на підставі системи методів і моделей, що характеризується визначеною ієрархією і послідовністю. Під системністю методів і моделей прогнозування в галузі політики слід розуміти їхню сукупність. Вона дозволяє розробити погоджений і несуперечливий прогноз (за кожним напрямком) політичного життя.

Принцип безперервності прогнозування. Основна вимога принципу випливає із самої назви. До завдання суб'єкта, який розроблює прогноз, входить безперервне коригування прогнозних розробок у міру надходження нової інформації. Наприклад, будь-який довгостроковий прогноз у первісному варіанті неминуче має великомасштабний характер. З часом якась тенденція виявляється більш виразно і виявляє себе з багатьох сторін. У зв'язку з цим інформація, що надходить до прогнозиста і містить нові дані, дає можливість з більшою точністю передбачити настання політичної події: необхідність скликання з'їзду політичної партії, проведення різних політичних акцій, мітингів, страйків і т. д.

Принцип верифікації (перевіряємості) спрямований на визначення вірогідності розробленого прогнозу. Верифікація може бути прямою, непрямою, консеквентною, дублюючою, інверсною.

Усі названі принципи прогнозування не можна брати ізольовано, у відриві один від іншого. Принципи прогнозування реалізуються через конкретні методи науково-прогностичних досліджень. Вивчення складних соціально-політичних явищ визначає і складний характер необхідних для цього наукових методів.