Політологія: Навчально-методичний комплекс

Автори: , , | Рік видання: 2004 | Видавець: Київ: Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка | Кількість сторінок: 697

Основні етапи розроблення прогнозу

Алгоритм найважливіших операцій розроблення політичного прогнозу включає такі основні етапи:

•  передпрогнозна підготовча стадія (розроблення програми дослідження і конкретизація завдання на прогноз);

•  побудова вихідної (базової) моделі прогнозованого об'єкта методами системного аналізу;

•  збір даних прогнозного тла (наприклад, тенденції соціально-економічного розвитку, соціальна та міжнаціональна обстановка, вектор суспільної думки і т. д.);

•  побудова серії попередніх пошукових моделей на основі прогностичних принципів і специфічних методів;

•  побудова серії нормативних (ідеальних) моделей;

•  оцінка вірогідності і точності прогнозу;

•  вироблення рекомендацій для ухвалення політичного рішення;

•  критичний розбір підготовленого прогнозу.

Прогнозування варто відрізняти від утопій та футурологічних концепцій.