Політологія: підручник

Автори: , , | Рік видання: 2001 | Видавець: Харків: Право |

ГЛАВА ІV. ПОЛІТИЧНА СИСТЕМА СУСПІЛЬСТВА

Сучасні суспільства уявляють собою складні системні утворення, що складаються з декількох органічно пов’язаних між собою підсистем – економічної, політичної, культурної, правової, етнічної та ін. Отже, політична система є одним із важливих компонентів соціальної системи суспільства (в найширшому її розумінні). У ході історичної еволюції цивілізації соціальні зв’язки між людьми все ускладнювались, формувались нові потреби та інтереси, змінювалось природне і соціальне середовище, внутрішні й зовнішні умови існування політично організованих народів. І саме в політичній системі, перш за все, з’являлися механізми адаптації суспільства до оточуючого середовища, що змінюється, тобто вона виступала гарантом стабільності соціуму.