Політологія: підручник

Автори: , , | Рік видання: 2001 | Видавець: Харків: Право |

ГЛАВА V. Суб’єкти політики.

Політика стає зрозумілою тоді, коли ясно, хто її здійснює і на що вона спрямована, тобто визначені суб'єкти й об'єкти політичних відносин даного суспільства на тому або іншому етапі історичного розвитку. Взаємодія суб'єктів і об'єктів політики може відбуватися між політичною владою і групами людей або окремих громадян. Влада або захищає права й інтереси всіх громадян чи будь-якої їхньої частини, або обмежує і пригноблює ці права. У свою чергу, громадяни і їхні об'єднання або підтримують владу, або борються проти неї. Таким чином, у політичних відносинах завжди існує суб'єкт і об'єкт, які у політичній сфері мають свої особливості, оскільки в ролі того й іншого може виступати й індивід, і соціальний прошарок, і група, і організація, і рухи, і колектив, і держава, і суспільство в цілому, але в залежності від ситуації ця роль наповнюється різним функціональним змістом. Саме тому виявлення особливостей суб'єктів і об'єктів у політиці є передумовою наукового підходу до неї, дає можливість підійти до визначення сутності політичних відносин між суб'єктами, суб'єктами й об'єктами політики, розкрити форми їхньої політичної поведінки, засоби політичної діяльності, засоби перетворення політичного середовища.