Політологія: підручник

Автори: , , | Рік видання: 2001 | Видавець: Харків: Право |

ГЛАВА VІІІ. ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО І ДЕРЖАВА

Проблема громадянського суспільства займає особливе місце у розвитку політико- юридичної думки. З одного боку, ця проблема з(явилась разом з виникненням держави і розподілом суспільства на державну і недержавну сфери людської діяльності і залишалась у центрі уваги мислителів багатьох століть; з другого – у нашому лексиконі навіть сам термін “громадське суспільство” з’явився не так давно. Його не було в словниках, довідниках, енциклопедіях, які вийшли до 1990 р. однак в останні роки проблеми громадського суспільства стали інтенсивно вивчатися одразу кількома науками і навчальними дисциплінами. Зокрема правознавство вивчає громадське суспільство як суб’єкт громадського права і правового регулювання; політологія вивчає характер і форми взаємодії громадського суспільства з політичними інститутами, державою в цілому, причини й умови виникнення громадянського суспільства, його структуру, тобто всю цілісну картину громадянського суспільства.