Політологія: підручник

Автори: , , | Рік видання: 2001 | Видавець: Харків: Право |

ГЛАВА Х. ПОЛІТИЧНІ ПРОЦЕСИ

Багатоманітність типів і станів політичних відносин визначає складність шляхів і різноманіття форм їх розвитку. Сучасна політологія для пояснення динамічних змін у політичному житті суспільства використовує поняття “політичний процес”. Саме в такому аспекті політичний процес визначають як зміну станів політичної системи, її функціонування в режимі часу.