Історія України: Навчальний посібник

Автори: , , | Рік видання: 2012 | Видавець: Київ: Центр учбової літератури | Кількість сторінок: 240

Гетьман Юрій Хмельницький

За тиждень до смерті Богдана Хмельницького в Чигирині на його вимогу зібралися представники козацтва, щоб вирішити питання про нового гетьмана. Козаки, мабуть на знак визнання заслуг Богдана перед Україною, вирішили вибрати гетьманом його 16-річного сина Юрія. Проте, враховуючи молодість і недосвідченість нового гетьмана, йому був призначений "наставник" - генеральний писар Іван Виговський, людина "високої освіти і великих здібностей", як говорили про нього сучасники. Вища військова і політична влада в Україні фактично зосередилася в руках Виговського, який незабаром почав плести складні інтриги проти свого юного гетьмана.

У своїй політиці Виговський спирався на вищу козацьку старшину і прагнув максимально ослабити залежність України від Московії, мріючи про самостійну українську державу, в якій він грав би першу роль. Проте єдиним способом добитися своєї мети Виговський рахував відродження тісного українсько-польського союзу, направленого проти Росії.

У квітні 1658 р. гетьман Юрій Хмельницький, якого його "наставник" Виговський схилив до колишнього союзу України з Польщею, виїхав у місто Заславль. Туди ж він наказав прибути декільком реєстровим полкам. У Заславлі польськими вельможами, присланими королем, йому було запропоновано підписати угоду з Польщею про повернення України під польські прапори. Поляки запевняли гетьмана, що ще його батько склав нові статті такого договору в місті Гадячі, але не встиг їх оголосити. Так звані "статті Гадячські" визнавали за Україною всі її колишні права і привілеї та оголошували їй вічний мир із Польщею, повертаючи Україну в єдину Річ Посполиту. У договорі вказувалося, що у "Великому князівстві Російському" у складі Київського, Чернігівського і Брацлавського воєводств, верховна влада належить українському гетьманові. Україні надавалося право ведення самостійної внутрішньої і зовнішньої політики, чеканки власних монет, утримання постійної 40-тисячної армії. Унія на території України ліквідовувалася, а православна церква зрівнювалася в правах з католицькою. Крім того, щорічно, за наданням гетьмана, 100 українських козаків повинні були отримувати права шляхетства.

Гетьман, підписавши угоду з поляками, оголосив про те своїм козакам. Але, як тільки він це зробив, козаки виразили свій найактивніший протест, назвавши гетьмана зрадником і віровідступником. Реєстрові полки покинули гетьмана і повернулися до Чигирина. Юрій з нечисленними прихильниками втік до Запорізької Січі й облаштувався там, оскільки запорожці були вельми незадоволені об'єднанням України з Росією.