Політологія: курс лекцій

Рік видання: 2004 | Кількість сторінок: 236

4.1. Сутність і цілі економічної політики держави

Під економічною політикою розуміють взаємопов´язану систему довгострокових і поточних цілей економічного розвитку, що визначені державою, комплекс відповідних державних рішень та заходів, спрямованих на досягнення цих цілей з використанням державної влади в сфері економіки.

В політичному значенні економічна політика – це діяльність політичних суб´єктів (держави, політичних партій, рухів тощо) щодо вироблення і реалізації системи практичних заходів з метою впливу на економічний стан суспільства.

Сферою економічної політики є взаємодія економіки і політики.

Суб´єктами економічної політики виступають політична влада, різні політичні структури, недержавні союзи, об´єднання, система лобіювання.

Об´єктом економічної політики є економічна система в цілому або окремі її ланки.

Структура економічної політики:

1. Структурна політика.

2. Фінансово-кредитна політика.

3. Інвестиційна політика.

4. Соціальна політика.

5. Зовнішньоекономічна політика.

6. Науково-технічна політика.

7. Податкова політика.

8. Бюджетна політика.

Призначення економічної політики держави – сприяти природному еволюційному економічному розвитку, запобігати зловживанням економічною владою з боку окремих осіб, груп, підприємств, а також кризовим явищам в економіці.

Залежно від конкретних обставин, цілі економічної політики можуть і повинні змінюватись, гнучко реагувати на фактичний стан економіки, її проблеми та протиріччя. Можна сформулювати кілька загальних бажаних цілей економічної політики в ринковій економічній системі:

- економічне зростання:

- ефективна зайнятість:

- стабільний рівень цін;

- зростання економічної ефективності;

- захист і підтримка принципів економічної свободи;

- соціальна безпека і стабільність.