Соціологія: Навч. посібник

Автор: | Рік видання: 2002 | Видавець: Київ: КНЕУ | Кількість сторінок: 472

Переднє слово

Цей посібник має на меті дати елементарні знання про основні поняття соціології, історію її становлення у світі та в Україні. Хоч соціологія виокремилася як наука ще в середині минулого століття і дуже успішно розвивалася в Західній Європі та Америці, в Україні широко вивчати її в системі вищої освіти почали лише наприкінці 80-хрр. ХХ ст. Однією з причин негативного ставлення до соціології в радянські часи були ідеологічні догми, згідно з якими теоретична соціологія ототожнювалася з філософією історичного матеріалізму і наукового комунізму, а тому не потребувала окремого вивчення. Де в чому адміністративно-командну систему задовольняла прикладна емпірична соціологія, що мала підтверджувати «довічні» істини марксистсько-ленінсь­кого вчення.

Нині в Україні інша соціально-політична ситуація. Соціологія набула можливості розвиватись як самостійна суспільна наука. Але ще довго даватиметься взнаки недостатня розвинутість теоретичних та методологічних основ соціологічного знання, відставання від світової соціологічної думки.

Вітчизняна соціологія має стати частиною світової соціологічної думки, засвоїти її теоретичні й методологічні досягнення. А це передбачає опанування доробку західних учених, і передовсім американських, які є визнаними лідерами світової соціології.

Отже, значну увагу в посібнику звернуто на викладення концепцій сучасної західноєвропейської і американської соціо­логії, представники якої продовжують традиції засновників соціології: О.Конта, Е.Дюркгейма, М.Вебера та інших видатних соціологів. Докладно висвітлено становлення вітчизняної соціології, внесок українських учених у розвиток світової соціологічної науки.