Філософія глобальних проблем сучасності: Навч.-метод. посібник

Автори: , | Рік видання: 2003 | Видавець: Київ: КНЕУ | Кількість сторінок: 90

2. Класифікація прогнозів

Виокремлюють два типи прогнозів: пошукові і нормативні.

Пошукові прогнози виходять з тенденцій розвитку і сучасного стану об’єкта за заданий проміжок часу за заданих початкових умов. Такий прогноз дає уявлення про напрями розвитку і про найімовірніший стан об’єкта прогнозування в певний період майбутнього.

Нормативні прогнози трактують як прогнози досягнення наперед визначених завдань і цілей розвитку науки, техніки, суспільства. Метою таких прогнозів є виявлення оптимальних способів розв’язання проблем, з’ясування можливих організаційно-технічних програм і завдань тощо.

Важливою категорією прогностики є також поняття «горизон­ту прогнозування». Це — часовий інтервал, на котрий здійснюється розвідка майбутнього. За таким критерієм прогнози поділяються:

  • на понаддовгострокові (50—100 років);
  • довгострокові (30—40 років);
  • середньострокові (10—20 років);
  • короткострокові (1 рік).

Вибір певного горизонту прогнозування визначається характером і метою прогнозів.

Крім того, залежно від об’єкта прогнозування можна типологізувати прогнози як економічні, політичні, науково-технічні, соціальні, екологічні, демографічні та ін.Кожний із цих прогнозів своєю чергою може поділятися на регіональні та глобальні прогнози.