Основи політології: Навчальний посібник

Автори: , , , | Рік видання: 2005 | Видавець: Луганськ: вид-во СНУ ім. В.Даля | Кількість сторінок: 170

Розділ 9. ПОЛІТИЧНІ ПАРТІЇ ТА ПАРТІЙНІ СИСТЕМИ

Запитання та навчальні завдання

1. Поняття політичної партії.

2. Основні ознаки політичних партій.

3. Причини виникнення та функціонування політичних партій.

4. Фактори впливу на діяльність партій.

5. Поняття "партійна система".

6. Фактори, які визначають формування партійних систем.

7. Сутність демократичних й антидемократичних партійних систем.

8. Тенденції формування партійної системи в сучасній Україні.

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Конституція України (Основний Закон). – К., 1996. – 80 с.

2. Закон України "Про політичні партії" // Абетка української політики: Довідник. – К., 2001. – С. 90 - 100.

3. Сарторі Дж. Порівняльна конституційна інженерія: Дослідження структур, мотивів і результатів. – К., 2001. – 247 с.

4. Український парламентаризм: минуле і сучасне / За ред. Ю.С. Шемшученка, – К., 1999. – С. 257 - 267.

5. Див.: Шаповал В. Зарубіжний парламентаризм. – К., 1993. – С. 75 – 76.

6. Лісовий В.С. Культура – ідеологія – політика. – К., 1997. – С. 72.

7. Див.: Соловьев А.И. Политология: Политическая теория, политические технологии. – М., 2000. – С. 278 - 285; Политика: Толковый словарь / Под ред. А. Маклина. – М., 2001. – С. 423 - 427.

8. Білоус А.О. Політико-правові системи: світ і Україна. – К., 2000. – 218 с.

9. Дунаєва Л. Тенденції та перспективи модернізації партійно - політичної сфери і утвердження партійної системи в Україні // Людина і політика. – 2001. – №5. – С. 148 - 158.

10. Голосов Г.В., Ліхтенштейн А.В. Партии власти и российский институциональный дизайн: теоретический анализ // ПОЛИС.– 2001. – № 1. – С. 6 - 26.

11. Політична система сучасної України: особливості становлення, тенденції розвитку / Редкол.: Ф.М.Рудич. – К., 1998. – 456 с.