Основи політології: Навчальний посібник

Автори: , , , | Рік видання: 2005 | Видавець: Луганськ: вид-во СНУ ім. В.Даля | Кількість сторінок: 170

Розділ 10. ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО

Запитання та навчальні завдання

1. Охарактеризуйте еволюцію взаємовідносин держави та громадянського суспільства в історико-політичному аспекті.

2. Чому без розвиненого громадянського суспільства неможливе створення демократичної правової держави?

3. Проаналізуйте проблеми створення громадянського суспільства в сучасній Україні.

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Банчук М. Громадянське суспільство в Україні: поняття і реальність. // Людина і політика. – 2003. - №1. - С. 42-49.

2. Кіндратець О. Нові форми взаємодії держави і громадянського суспільства // Людина і політика. – 2004. - №1. – С. 42 – 49.

3. Кін Дж. Демократия и гражданское общество / Пер. с англ. – М.: Прогресс – Традиция, 2001.-256с.

4. Джин Л. Коэн, Эндрю Арато. Гражданское общество и политическая теория. Пер.с англ. \ Общ. ред. И.И. Мюрберг. – М.: Издательсво “Весь Мир”, 2003. – 784 с.

5. Колодій А. На шляху до громадянського суспільства: Теоретичні засади й соціокультурні передумови демократичної трансформації в Україні. - Львів: Каменяр, 2002. – 276 с.

6. Корені трави: громадянське суспільство в Україні: стан та перспективи розвитку. – К.: Європа ХХІ ст., 2003. – 288 с.

7. Лазоренко О. Теоретичні проблеми суспільної модернізації у процесі розбудови громадянського суспільства. // Сучасність. – 2003. - №2. – С.90-102.

8. Політична наука: Словник: категорії, поняття, терміни / За ред. В. Кухти. – Львів: Кальварія, 2003. – 500 с.

9. Політичний енциклопедичний словник: Навч. посібник для студентів вищ. навч. закладів. – К.: Ґенеза, 1997. – 400 с.

10. Політологія: Підручник для студентів вищих навчальних закладів / За ред. О.В. Бабкіної, В.П. Горбатенка. – К.: Видивничий центр “Академія”, 2002. – 528 с. (Альма-матер)

11.Ф. Рудич. Демократія і громадянське суспільство в Україні: сприяння і перешкоди для розвитку. // Актуальні проблеми внутрішньої політики. 2004. - №1. – С. 32-38.

12.Хомяков Л. Парадокси громадянського суспільства в Україні // Сучасність. – 2003. - №12. - С. 55-74.

13.Щедрова Г. П. Громадянське суспільство, правова держава і політична свідомість громадян. – К.: ІСДО, 1994. – 112 с.

14.Щедрова Г. Громадянське суспільство: тенденції становлення і проблеми дослідження // Наукові записки. Сер. “Політологія і етнологія”. – К.: ІПІЕНД, 2002.-С.14-16.

Запитання та навчальні завдання

1.     Охарактеризуйте еволюцію взаємовідносин держави та громадянського суспільства в історико-політичному аспекті.

2.     Чому без розвиненого громадянського суспільства неможливе створення демократичної правової держави?

3.     Проаналізуйте проблеми створення громадянського суспільства в сучасній Україні.

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1.     Банчук М. Громадянське суспільство в Україні: поняття і реальність. // Людина і політика. – 2003. - №1. - С. 42-49.

2.     Кіндратець О. Нові форми взаємодії держави і громадянського суспільства // Людина і політика. – 2004. - №1. – С. 42 – 49.

3.     Кін Дж. Демократия и гражданское общество / Пер. с англ. – М.: Прогресс – Традиция, 2001.-256с.

4.     Джин Л. Коэн, Эндрю Арато. Гражданское общество и политическая теория. Пер.с англ. \ Общ. ред. И.И. Мюрберг. – М.: Издательсво “Весь Мир”, 2003. – 784 с.

5.     Колодій А. На шляху до громадянського суспільства: Теоретичні засади й соціокультурні передумови демократичної трансформації в Україні. - Львів: Каменяр, 2002. – 276 с.

6.     Корені трави: громадянське суспільство в Україні: стан та перспективи розвитку. – К.: Європа ХХІ ст., 2003. – 288 с.

7.     Лазоренко О. Теоретичні проблеми суспільної модернізації у процесі розбудови громадянського суспільства. // Сучасність. – 2003. - №2. – С.90-102.

8.     Політична наука: Словник: категорії, поняття, терміни / За ред. В. Кухти. – Львів: Кальварія, 2003. – 500 с.

9.     Політичний енциклопедичний словник: Навч. посібник для студентів вищ. навч. закладів. – К.: Ґенеза, 1997. – 400 с.

10.           Політологія: Підручник для студентів вищих навчальних закладів / За ред. О.В. Бабкіної, В.П. Горбатенка. – К.: Видивничий центр “Академія”, 2002. – 528 с. (Альма-матер)

11.Ф. Рудич. Демократія і громадянське суспільство в Україні: сприяння і перешкоди для розвитку. // Актуальні проблеми внутрішньої політики. 2004. - №1. – С. 32-38.

12.Хомяков Л. Парадокси громадянського суспільства в Україні // Сучасність. – 2003. - №12. - С. 55-74.

13.Щедрова Г. П. Громадянське суспільство, правова держава і політична свідомість громадян. – К.: ІСДО, 1994. – 112 с.

14.Щедрова Г. Громадянське суспільство: тенденції становлення і проблеми дослідження // Наукові записки. Сер. “Політологія і етнологія”. – К.: ІПІЕНД, 2002.-С.14-16.