Міжнародні відносини: відповіді на основні питання

Амстердамський договір

Маастрихтський договір обумовлював, що після створення ЄС повинна бути скликана міжурядова конференція, яка повинна критично розглянути, наскільки Маастрихтська угода втілюється у життя і наскільки вона відповідає реальності. Тому на початку 1996 року була скликана Міжурядова конференція ЄС (МК ЄС), яка розпочала роботу 29 березня 1996 року. МК ЄС завершилася 17 червня 1997 року, але остаточний договір, який став результатом її роботу було підписано 2 жовтня 1997 року в Амстердамі.

Основними принципами цього договору були:

•  розширення діяльності ЄС у боротьбі з дискримінацією;
•  посилення співробітництва між митницями, судовою владою та поліцією країн членів у боротьбі зі злочинністю та наркотиками;
•  визначення боротьби з наркотиками особливою метою ЄС;
•  поміщення боротьби з безробіттям в центр політики ЄС;
•  укріплення положень системи європейських договорів щодо усунення нерівності (особливо стосовно жінок, інвалідів та меншин);
•  визначення захисту навколишнього середовища важливим аспектом діяльності ЄС;
•  висунення захисту справ споживачів у ранг пріоритетів ЄС;
•  укріплення прав робітників шляхом визнання Хартії основних прав робітників;
•  надання ЄС нових механізмів у боротьбі з бідністю;
•  посилення ролі ЄС на світовій арені.

Амстердамський договір мав вступити в силу 1 січня 1999 р., якщо всі країни-члени його ратифікують. У трьох країнах-членах (Ірландія, Португалія та Данія) ратифікація договору здійснювалась через референдум.