Політологія для політика і громадянина: Монографія

Автор: | Рік видання: 2003 | Видавець: Київ: МАУП | Кількість сторінок: 424

Частина І.ДЖЕРЕЛА, ІСТОРІЯ ТА ЕВОЛЮЦІЯ СВІТОВОЇ ПОЛІТИЧНОЇ ДУМКИ

У стародавніх манускриптах немає і згадки про такі термі­ни, як “політична наука” та “політолог”. Але відсутність цих слів аж ніяк не означає, що проблеми політики та політичного розвитку суспільства не цікавили тогочасних мислителів.

У працях китайських, індійських, грецьких “праполітологів” можна знайти численні думки щодо способів організації полі­тичної влади, досягнення соціальної стабільності, поведінки ви­щих “політичних “менеджерів” та електорату”.

Більше того, за останні 3-4 тисячі років існування як зорган­ізованої світової спільноти людство віднайшло не так уже й ба­гато концептуальних моделей політичного розвитку та форм внутрішньої структурної побудови й організації суспільства.

Вам потрібні докази?

Перш ніж навести їх, спробуємо сформулювати одні й ті самі загальні політичні проблеми, що ними переймалися й перейма­ються мислителі всіх часів і народів.

• Що таке держава? Хто її створює: люди чи боги? Кому во­на слугує: загальному благу чи можновладцям?

• Хто має керувати: спадковий монарх, демократично обра­ний уряд чи диктатор? Яким слід бути правителю?

• Які відносини мають бути між сторонами трикутника “держава — громадянське суспільство — людина”? їхні права та обов’язки?

• Що таке право: божественна данина, договір між громадя­нами, що має ранг закону, чи веління розуму?

• У чому суть справедливості? Що справедливо: рівність чи нерівність? Чи варто терпіти несправедливість?

• Наскільки узгоджуються між собою політика й мораль? Ці запитання поставали й поставатимуть перед людьми доти, доки існуватиме людство. З’ясуємо, які відповіді давали на них наші попередники за давноминулих і недавніх часів.