Політологія для політика і громадянина: Монографія

Автор: | Рік видання: 2003 | Видавець: Київ: МАУП | Кількість сторінок: 424

ПОЛІТИЧНА ІСТОРІЯ

Історія майже цілком перебуває в зоні особ-ливої уваги дослідників політичної сфери суспільства, оскільки вивчає реальні історичні процеси й різні погляди на них різ­них людей, досліджує історію політичної думки. Вона є надзви­

чайно важливою для політології, передусім для вивчення по­літичної історії, аналізу генезису сучасної політики, її зумов­леності подіями та процесами минулого.

Інакше кажучи, історія сприяє використанню генетичних і функціонально-генетичних пояснень під час дослідження полі­тичних подій та явищ, і це вельми істотно для політології [11; 13; 53; 68; 96; 98; 99; 100; 113; 142; 174; 204; 208; 215].