Політологія для політика і громадянина: Монографія

Автор: | Рік видання: 2003 | Видавець: Київ: МАУП | Кількість сторінок: 424

ФОРМАЛЬНІ НАУКИ

Вони не вносять до політології специфічного предметного змісту. Такі науки, як теорія систем, кібернетика, статистика, логіка, методологія, дають політології форму, кіль­кісне вимірювання, конструкції подання наукових повідомлень з погляду абстрактних тлумачень політичних явищ і процесів.

Формальні науки сприяють цілісному і динамічному розу­мінню явищ (наприклад, кібернетичні моделі політичних сис­тем), аналізу умов, а також процесів втілення ідей і концепцій у практику (праксеологія).

Політична антропологія