Політологія для політика і громадянина: Монографія

Автор: | Рік видання: 2003 | Видавець: Київ: МАУП | Кількість сторінок: 424

ЗАГАЛЬНОЛОГІЧНІ МЕТОДИ

До них належать такі методи, як аналіз, синтез, абстрагування, узагальнення, дедукція, аналогія, моделювання. Вони е універсальним інст­рументарієм дослідження політичних явищ, суб’єктів і об’єктів політики.