Політологія для політика і громадянина: Монографія

Автор: | Рік видання: 2003 | Видавець: Київ: МАУП | Кількість сторінок: 424

ТЕОРЕТИЧНІ МЕТОДИ

До них належать передусім уявний експеримент, математична форма-

лізація, аксіоматичний метод, гіпо­тетичний перехід від абстракції до конкретності, метод історич­ного опису і т. ін.

Напевне, надзвичайно важко створити політичну науку, яка містила б узагальнення універсальної значущості. Отже, говори­ти, зокрема, про повну математичну формалізацію політичних процесів було б некоректно. Правомірно лише робити вірогідні, стохастичні узагальнення, певні прогнози на кшталт: деякий політичний феномен може існувати з певною вірогідністю за наявності певних конкретних умов.

Загальнологічні та теоретичні методи е універсальним ін­струментарієм будь-якого, у тому числі політологічного, науко­вого дослідження. Вони використовуються переважно на рівні політико-філософського аналізу, предметом якого е загальні ме­тодологічні засади, гіпотези, положення і т. ін. [73].