Політологія для політика і громадянина: Монографія

Автор: | Рік видання: 2003 | Видавець: Київ: МАУП | Кількість сторінок: 424

СТАТИСТИЧНИЙ МЕТОД

Статистичний метод дослідження політичної активності має на меті вивчення та аналіз закономірностей у поведінці вибор­ців залежно від специфіки виборчих округів, стану суспільної свідомості громадян і т. ін. Він базується на дослідженні резуль­татів голосування виборців (під час виборів, референдумів, опи­тувань) і даних державних статистичних органів.