Політологія для політика і громадянина: Монографія

Автор: | Рік видання: 2003 | Видавець: Київ: МАУП | Кількість сторінок: 424

ЛАБОРАТОРНІ ЕКСПЕРИМЕНТИ

Лабораторні експерименти використовують під час моделю­вання політичних ситуацій, щоб розробити правдоподібний сце­нарій можливих політичних подій та відповідних політичних рішень.

Суть експерименту полягає, як правило, в тому, щоб знайти зв’язки між психологічними, політичними та іншими якостями людей, котрі ухвалюють політичні рішення, з їхньою ймовірною політичною поведінкою.