Політологія для політика і громадянина: Монографія

Автор: | Рік видання: 2003 | Видавець: Київ: МАУП | Кількість сторінок: 424

ФУНКЦІЇ ПАРТІЙ У ПОЛІТИЧНІЙ СИСТЕМІ

Основні функції політичних пар- тій полягають у здійсненні зв’язків між суспільством і державою, інтеграції інтересів різних соціа­льних груп населення, виробленні альтернативних політичних програм розвитку суспільства, політичних структур і техноло­гій (виборчих систем, структур влади, підготовки кадрів для по­літичної і правлячої еліти і т. ін.).

Багатопартійність е цивілізованим механізмом узгоджен­ня інтересів різних суспільних груп, підходів, поглядів, мобілі­зації громадян на легітимізацію (узаконення) політичного ла- ДУ і т. ін.