Політологія для політика і громадянина: Монографія

Автор: | Рік видання: 2003 | Видавець: Київ: МАУП | Кількість сторінок: 424

ТИПОЛОГІЯ ПОЛІТИЧНОЇ КУЛЬТУРИ

З методологічного погляду дуже важливо під час дослідження політичної сфери сус­пільства виокремити типологію політич­ної культури, про яку можна довідатися з табл. 7.

Звичайно, наведену типологію не можна вважати закінченою, оскільки такий складний для дослідження об’єкт, як політична культура, може характеризуватися значно більшою кількістю параметрів оцінки, проте вона може бути дороговказом у дослі­дженні цього складного об’єкта дослідження.