Політологія для політика і громадянина: Монографія

Автор: | Рік видання: 2003 | Видавець: Київ: МАУП | Кількість сторінок: 424

11.2. Політичні відносини як процес узгодження суспільних інтересів

Політична сфера суспільства функціонує як цілісне утворен­ня завдяки політичним відносинам, що з’єднують вертикальними та горизонтальними зв’язками політичні структури суспільства. Політичні відносини реалізуються через політичну діяльність, мотиваційним підґрунтям та рушієм якої є політична свідо­мість.

На думку автора, політичні відносини можна визначити як взаємозв’язки та взаємодію суб’єктів політики в контексті за­воювання, розподілу, використання та утримання контролю за політичною владою.

Таке розуміння політичних відносин зумовлює відповідну ти­пологію політичних відносин за такими параметрами:

1)рівнями влади:

• вертикальні (наприклад, сільська рада — районна рада — обласна рада — Верховна Рада);

• горизонтальні (президент — Конституційний Суд — пар­ламент);

2) “політичною вагою”суб’єктів політики:

• симетричні (наприклад, Україна — Польща);

• асиметричні (Україна — Росія, громадянин — держава);

3) характером і рівнем співпраці:

• консенсусні;

• компромісні;

• конфліктні та ін.

Останній тип політичних відносин потребує розгляду ще од­нієї важливої для політичної науки категорії.