Політологія для політика і громадянина: Монографія

Автор: | Рік видання: 2003 | Видавець: Київ: МАУП | Кількість сторінок: 424

СУСПІЛЬНИЙ КОМПРОМІС

Суспільний компроміс — порозуміння суб’єктів політики на основі взаємних поступок, яке є характеристикою рівня розвитку суспільства, його політичної цивілі­зованості. Він може бути досягнений лише тоді, коли всі полі­тичні сили, які беруть участь у конфлікті, “грають за однаковими правилами” і досягають угод щодо спірних питань через взаєм­ні поступки. У противному разі конфлікт не можна розв’язати мирним шляхом, як наслідок — конфронтація, ворожнеча, рево­люційне право правлячих кіл і т. ін.