Політологія для політика і громадянина: Монографія

Автор: | Рік видання: 2003 | Видавець: Київ: МАУП | Кількість сторінок: 424

12.3. Основні вили виборчих систем

Для проведення виборів територія країни (області, міста, району) поділяється на виборчі округи, в межах яких і прово­дяться вибори. Безпосередньо виборчий процес відбувається на основі виборчих процедур, визначених згідно з механізмами їх реалізації в конкретних виборчих системах.

Розглянемо існуючі у світовій політичній практиці види ви­борчих систем виходячи з таких їх характеристик, як кількість голосів на одного виборця, спосіб комплектації виборців в окру­ги, кількість голосів, що обираються від кожного округу.