Політологія для політика і громадянина: Монографія

Автор: | Рік видання: 2003 | Видавець: Київ: МАУП | Кількість сторінок: 424

МАЖОРИТАРНІ ВИБОРЧІ СИСТЕМИ

Зазначені системи є найпростішими і найпоширенішими. Розрізняють одномандатні, багатомандатні й преференційні мажоритарні системи.

У разі одномандатних систем уся територія поділяється на округи. Від кожного округу обирається по одному депутату, який отримує на виборах відносну більшість голосів. За альтер­нативних виборів мало кому вдається перемогти в першому турі. Тому проводять другий тур голосування, в якому перемож­цем стає той, хто випередить іншого фіналіста бодай на один го­лос. Однак існують виборчі системи, в яких другий тур голосу­вання не проводиться.

Одномандатна мажоритарна система діє в США, Великобри­танії, Канаді, Новій Зеландії, Південно-Африканській Республіці, Австралії, Франції та інших країнах.

За багатомандатної мажоритарної системи кожен виборець має стільки голосів, скільки обирається депутатів від цього ви­борчого округу. У такий спосіб обирають депутатів місцевих ор­ганів влади Великобританії та Нової Зеландії. А в Японії, на­приклад, під час виборів депутатів нижньої палати парламенту виборець має менше голосів, аніж потрібно обрати депутатів (од­нак все одно більше одного).

За багатомандатної мажоритарної системи виборець вирішує питання вибору не тільки “найкращої” партії, а й “найкращого” кандидата. Внаслідок цього в округах, в яких партія має обме­жений вплив, вона змушена висувати лише одного кандидата, щоб не розпорошувати голоси “своїх” виборців.

Американська система голосування відрізняється тим, що ви­борці обирають свого президента не безпосередньо, а передовіря­ючи свої повноваження колегії виборців. Чисельність останніх дорівнює кількості сенаторів від штату плюс кількість членів палати представників Конгресу США. Але якщо висувається два сенатори від кожного штату, то кількість членів палати пред­ставників обчислюється виходячи з результатів останнього пе­репису населення країни.

У цьому випадку виборці зобов’язані голосувати за партію, яка отримала просту більшість голосів у конкретному штаті. А відтак перемога (навіть мінімальна) у великому штаті є вагомішою, ніж перемога в кількох штатах з невеликою кількістю населення.

До речі, в історії США було три випадки, коли президентом ставала людина, яка загалом отримала меншу кількість голосів виборців, аніж конкурент, але більше голосів уповноважених ви­борців саме завдяки не зовсім справедливому виборчому меха­нізмові.

Однією з удосконалених модифікацій мажоритарної вибор­чої системи є так звана преференційна виборча система, за якої виборець виводить рейтинг усіх кандидатів. Якщо жоден з них не отримає абсолютної більшості, з усього списку кандидатів ви­ключають того, який набрав найменше “перших місць”. Його “перші місця” анулюють і передають тим кандидатам, які у цих же бюлетенях отримали другі позиції.

Знову здійснюють підрахунок “перших місць” і виводять з “гри” кандидата, який отримав найменше “перших місць”.

Така процедура підрахунків повторюється доти, доки необ­хідна кількість кандидатів не набере абсолютної більшості го­лосів (тобто 50 % плюс 1).

На практиці преференційну систему використовують украй рідко через те, що вона досить складна і не позбавлена недоліків, які має й проста мажоритарна система. Крім того, за такої ви­борчої процедури виборці, особливо з невисоким рівнем освіти, часто-густо розставляють кандидатів просто за алфавітом. До того ж під час підрахунків виникають помилки, а відтак зрозу­міло, що ця система не найкраща для використання в політич­ній практиці.

Запровадження мажоритарної системи проведення виборів за умови “правильного” (з погляду правлячих кіл) визначення кордонів округів може суттєво вплинути на результати виборів, чим, до речі, дуже часто користуються у світовій політичній практиці.