Політологія для політика і громадянина: Монографія

Автор: | Рік видання: 2003 | Видавець: Київ: МАУП | Кількість сторінок: 424

ПРОПОРЦІЙНІ ВИБОРЧІ СИСТЕМИ

Цей вид виборчих систем характеризується розподілом депутатських мандатів пропорційно до кількості голосів, поданих за кожну з партій у багатомандатних виборчих округах. При цьому кількість ман­датів від даного виборчого округу визначається залежно від спів­відношення кількості населення округу до загальної кількості населення або виборців країни.

За пропорційних виборчих систем виборці голосують пере­дусім за політичні партії, які представлено списком кандида­тів. Меншою мірою виборці орієнтуються на конкретну особис­тість.

У деяких виборчих системах пропорційного типу прізвище обраних депутатів називає сама партія. Процедура виглядить таким чином: перед виборами на з’їзді партії або пленумі її правління визначаються з кандидатами, які можуть претендува­ти на депутатські мандати. (Інакше кажучи, проводиться своє­рідний рейтинг кандидатів.) Якщо на виборах ця партія виборо­ла, скажімо, п’ять мандатів, їх отримають п’ять перших з того списку кандидатів.

У багатьох країнах виборці, голосуючи, можуть зазначити в бюлетені прізвища одного або кількох кандидатів від цієї пар­тії. У результаті процедури виборів переможе той кандидат, який набере кількість голосів, більшу за встановлену в цьому вибор­чому окрузі квоту (наприклад, 50 %).

У цьому разі основною проблемою є встановлення кваліфіка­ційного бар’єра, що розділяє кандидата й депутата. Це намага­ються зробити так, щоб залишок кількості голосів після ділення на неї загальної кількості зібраних кожною партією голосів в окрузі був мінімальним.

Такі виборчі системи поширені в країнах з багатими парла­ментськими традиціями, з досить високим рівнем політичної культури населення (Австрії, Бельгії, Данії, Італії, Люксембурзі, Норвегії, Швеції).