Політологія для політика і громадянина: Монографія

Автор: | Рік видання: 2003 | Видавець: Київ: МАУП | Кількість сторінок: 424

КУРІАЛЬНІ ВИБОРЧІ СИСТЕМИ

Куріальні виборчі системи створюються в суспільствах, де існує гостра проблема забезпечення представництва у парламенті нечисленних етнічних або соціальних груп.

Для кожної курії передбачаються норми представництва і відповідно до них створюються виборчі округи.

За куріальною виборчою системою проводять вибори однопа­латного парламенту в Зімбабве, Новій Зеландії, на Фіджі. Анало­гічна система функціонувала в Абхазії (Грузія).

Своєрідна змішана мажоритарно-куріальна система була ви­користана в СРСР та Росії у 1989-1990 pp., коли КПРС та офі­ціозні суспільно-політичні організації мали гарантовану кіль­кість мандатів на вищих представницьких органах — з’їздах народних депутатів.

Насамкінець варто зауважити, що ту чи іншу виборчу сис­тему правляча еліта обирає, враховуючи такі чинники, як роз­становка політичних сил, традиції формування органів влади, форми їх реалізації, політико-психологічна культура суспіль­ства і т. ін.