Політологія для політика і громадянина: Монографія

Автор: | Рік видання: 2003 | Видавець: Київ: МАУП | Кількість сторінок: 424

ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ ІМІДЖ

До нього належать дзеркальний, по- точний, бажаний, негативний, множинний іміджі.

1.  Дзеркальний імідж відповідає власному уявленню політика або організації про самих себе. Зро­зуміло, він здебільшого є позитивним і не враховує думок інших.

2.  Поточний імідж складається на основі сприйняття суб’єк­та політики зовнішнім середовищем, виборцями, колегами, пре­сою та ін.

3. Бажаний імідж є ідеалом, до якого прагне наблизитися суб’єкт політики.

4.  Негативний імідж є варіантом свідомо створюваного опонен­тами своєрідного “антиіміджу” даному суб’єктові політики.

5. Множинний імідж створюється під час об’єднання вже ві­домих політиків або політичних партій чи суспільних організа­цій у передвиборний блок чи в об’єднану політичну організацію.