Політологія для політика і громадянина: Монографія

Автор: | Рік видання: 2003 | Видавець: Київ: МАУП | Кількість сторінок: 424

ЗІСТАВЛЮВАЛЬНИЙ (ПОРІВНЯЛЬНИЙ) ІМІДЖ

Такий підхід до формування іміджу полягає в порівнянні тих чи інших іміджевих характеристик. Таке зіставлення може проводитися на рівні параметрів іміджу ідеального й реального політичних діячів, двох або більше лідерів, політич­них партій і т. ін.

Зрозуміло, що кожен політик чи політична організація праг­не переконати громадян у тому, що він (чи вона) має якнайбіль­ше позитивних рис, але водночас слід пам’ятати, що для всіх аб­солютно добрим не будеш. Не варто перебільшувати й роль іміджу, який політичний лідер та його команда намагаються втлумачити в суспільну свідомість. Треба пам’ятати, що в разі невідповідності рис характеру та особистих якостей реального політика тим, що сформовані через засоби масової інформації, під час безпосереднього контакту пересічних громадян з цим політиком ці розбіжності можуть завдати стільки шкоди, що нейтралізувати її буде надзвичайно важко.

Отже, до цих питань бажано ставитися обережно, користую­чись старим як світ гаслом ескулапів: не зашкодь.

Насамкінець зазначимо, що імідж є надзвичайно складним феноменом, який створюється на ґрунті надто специфічного сплетіння інформаційних, емоційно-комунікативних і діяльніс- них чинників. Це поєднання раціональних та ірраціональних чинників впливу на суспільну та індивідуальну свідомість по­требує комплексного, системного підходу до вивчення цих про­блем на основі використання як наукових методів політологіч­них і соціопсихологічних досліджень, так і творчих методів, при­таманних, скоріше, світу мистецтва.