Політологія для політика і громадянина: Монографія

Автор: | Рік видання: 2003 | Видавець: Київ: МАУП | Кількість сторінок: 424

17.3. Менеджмент правлячої команди

Ефективність соціального управління залежить від багатьох чинників: інформаційно-управлінської моделі та технології прийняття політичних рішень, соціально-психологічних ролей членів урядової команди, побудови та розподілу функцій в апа­раті правлячої команди і т. ін. Крім того, особливого значення набувають в умовах створення правової демократичної дер­жави проблеми спілкування уряду з громадськістю, засобами масової інформації — те, що фахівці називають “паблік ри- лейшнз”.

Розглянемо організаційно-технологічні, інформаційні та соціопсихологічні чинники, що впливають на роботу правлячої команди національного, регіонального або місцевого рівня. Ма­ючи певні розбіжності, вони водночас характеризуються спіль­ними параметрами оцінки ефективності роботи урядової струк­тури будь-якого рівня державності та об’єкта управління (краї­ни, регіону, партії, суспільної організації тощо).