Виконавча влада в Україні: організаційно-правові засади

Автор: | Рік видання: 2008 | Видавець: Київ: Знання | Кількість сторінок: 216

Вступ

Реалізація волі держави здійснюється через систему органів виконавчої влади. В межах здійснюваної в Україні адміністративної реформи відбувається реформування виконавчої влади. Нещодавно був прийнятий Закон України "Про Кабінет Міністрів України". Активно ведеться робота з розробки "Закону про центральні органи виконавчої влади України". Обговорюється проблематика реформування місцевого рівня виконавчої влади.

Вивчення навчальної дисципліни "Виконавча влада в Україні: організаційно-правові засади" передбачається в межах лекційних та семінарських занять та має на меті поглиблення знань студентів про виконавчу владу як гілку влади в Україні, співвідношення виконавчої влади та державного управління, систему органів виконавчої влади та відносини між органами в цій системі. Окрема увага має приділятися правовому статусу Кабінету Міністрів України як вищому органу в системі органів виконавчої влади, органам виконавчої влади центрального та місцевого рівнів.

Важливе значення має вивчення правових демократичних засад взаємовідносин громадян та держави, адже людина відповідно до Конституції України є найвищою соціальною цінністю. У зв´язку з цим у перспективі буде прийнятий Адміністративно-процедурний кодекс України, який і врегулює відносини, що виникають у діяльності органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, їх посадових та службових осіб щодо забезпечення реалізації та захисту прав, свобод і законних інтересів фізичних та юридичних осіб і виконання ними визначених законом обов´язків. Закон регламентуватиме і процедури розгляду адміністративних справ.

У навчальному посібнику викладено плани семінарських занять із зазначеної навчальної дисципліни (курсу). Для проведення семінарських занять навчальним планом відведено 12 аудиторних годин (6 занять). На семінарське заняття виноситься 6 тем. Посібник містить питання до кожної теми, списки основної та додаткової літератури, переліку питань до заліку.

Посібник розрахований на студентів та викладачів юридичних факультетів вищих навчальних закладів.