Виконавча влада в Україні: організаційно-правові засади

Автор: | Рік видання: 2008 | Видавець: Київ: Знання | Кількість сторінок: 216

Набуття та припинення повноважень Кабінетом Міністрів України

Прем´єр-міністр України призначається на посаду Верховною Радою України за поданням Президента України. Подання Президент України вносить за пропозицією коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді України, сформованої відповідно до статті 83 Конституції України (фракції, яка має права коаліції), не пізніше ніж на п´ятнадцятий день після надходження такої пропозиції.

Пропозиція коаліції депутатських фракцій (фракції, яка має права коаліції) подається Президенту України за підписом керівників усіх депутатських фракцій, які утворили коаліцію (керівника фракції, яка має права коаліції), на підставі рішення загальних зборів коаліції (фракції, яка має права коаліції).

У разі порушення вимог Конституції України та Закону України "Про Кабінет Міністрів України" щодо внесення пропозиції стосовно кандидатури на посаду Прем´єр-міністра України, невідповідності запропонованої кандидатури вимогам до члена Кабінету Міністрів України, передбаченим цим законом, Президент України інформує Верховну Раду України про неможливість внесення подання щодо запропонованої кандидатури.

Кандидат на посаду Прем´єр-міністра України за пропозицією депутатських фракцій (фракції) до розгляду питання на пленарному засіданні Верховної Ради України зустрічається з депутатськими фракціями та відповідає на їхні запитання. Він виступає на пленарному засіданні Верховної Ради України з викладом основних положень проекту Програми діяльності майбутнього Кабінету Міністрів України та відповідає на запитання народних депутатів.

Голосування у Верховній Раді України щодо призначення Прем´єр-міністра України проводиться у поіменному режимі. Рішення про призначення Прем´єр-міністра України приймається у формі постанови Верховної Ради України. У разі відхилення Верховною Радою України кандидатури на посаду Прем´єр-міністра України Президент вносить на розгляд Парламенту подання про призначення на зазначену посаду в порядку, встановленому Законом "Про Кабінет Міністрів України".

Члени Кабінету Міністрів України, крім Прем´єр-міністра України, міністра оборони України і міністра закордонних справ України, призначаються на посаду Верховною Радою України за поданням Прем´єр-міністра України. При формуванні нового складу Кабінету Міністрів України новопризначений Прем´єр-міністр вносить до Верховної Ради України подання про призначення членів Уряду. У поданні пропонується повний посадовий склад Кабінету Міністрів України. Подання Прем´єр-міністра України стосовно персонального складу Уряду може вноситися єдиним списком. Подання щодо окремих кандидатур на посади, зазначені у поданні щодо посадового складу, може вноситися окремо.

Міністри оборони і закордонних справ України призначаються на посаду Верховною Радою України за поданням Президента України.

На кожну посаду члена Кабінету Міністрів України вноситься одна кандидатура. Кандидат на посаду за пропозиціями депутатських фракцій до розгляду питання про його призначення на пленарному засіданні Верховної Ради України може зустрічатися з депутатськими фракціями та відповідати на їхні запитання.

Верховна Рада України розглядає подання та призначає на посаду членів Кабінету Міністрів України. Рішення з цього приводу приймається у формі постанови. Воно може прийматися як списком, так і щодо окремих посад. Рішення щодо призначення члена Кабінету Міністрів України приймається за його присутності.

Кандидатура на посаду члена Кабінету Міністрів України вважається відхиленою, якщо Верховна Рада України не прийняла рішення про її призначення. У разі відхилення Верховною Радою України кандидатури на посаду члена Кабінету Міністрів України Прем´єр-міністр України, а у випадках, установлених Конституцією України, — Президент України вносить подання про призначення на посаду члена Кабінету Міністрів України в порядку, визначеному Законом України "Про Кабінет Міністрів України".

Постанова Верховної Ради України в частині призначення члена Кабінету Міністрів України набирає чинності з моменту складення ним присяги. При формуванні нового складу Кабінету Міністрів України присягу зачитує Прем´єр-міністр України, її текст підписує кожен член Кабінету Міністрів України. Особа, яка у день свого призначення на посаду члена Уряду (крім Прем´єр-міністра України) не склала присяги, вважається такою, що відмовилася від посади. Кабінет Міністрів України набуває повноважень та розпочинає роботу після складення присяги не менше ніж двома третинами від його посадового складу.

Кабінет Міністрів України складає повноваження перед новообраною Верховною Радою України. Заява про складання повноважень Кабінету Міністрів України подається Прем´єр-міністром України чи особою, яка виконує його повноваження, та оголошується на першому пленарному засіданні новообраної Верховної Ради України.

Відставка Кабінету Міністрів України настає внаслідок:

1) прийняття Верховною Радою України резолюції недовіри Кабінету Міністрів України.

Верховна Рада України за пропозицією Президента України або не менш як третини від її конституційного складу може розглянути питання про відповідальність Кабінету Міністрів України та прийняти резолюцію недовіри Кабінету Міністрів України. Питання про відповідальність Кабінету Міністрів України не пізніше ніж через десять днів після внесення пропозиції розглядається на пленарному засіданні Верховної Ради України, на яке запрошуються всі члени Кабінету Міністрів України. У разі розгляду питання про відповідальність Кабінету Міністрів України за пропозицією Президента України у пленарному засіданні Верховної Ради України бере участь Президент України. Резолюція недовіри Кабінету Міністрів України вважається прийнятою, якщо за це проголосувала більшість від конституційного складу Верховної Ради України.

Питання про відповідальність Кабінету Міністрів України не може розглядатися Верховною Радою України більше ніж один раз протягом чергової сесії, а також протягом року після схвалення Програми діяльності Кабінету Міністрів України або протягом останньої сесії Верховної Ради України.

2) відставки Прем´єр-міністра України.

Прем´єр-міністр України має право заявити Верховній Раді України про свою відставку. Верховна Рада України розглядає питання про відставку Прем´єр-міністра України не пізніше ніж на десятий день після надходження заяви про відставку, якщо вона надійшла під час чергової сесії Верховної Ради України, і не пізніше першого пленарного тижня наступної чергової сесії, якщо така заява надійшла у міжсесійний період. Прем´єр-міністр України звільняється з посади з дня прийняття рішення про його відставку на пленарному засіданні Верховної Ради України.

3) смерті Прем´єр-міністра України. Повноваження Прем´єр-міністра України у разі його смерті припиняються з дня смерті, засвідченої свідоцтвом про смерть.

Кабінет Міністрів України, який склав повноваження перед новообраною Верховною Радою України або перебуває у відставці, продовжує виконувати свої повноваження до початку роботи новосформованого Кабінету Міністрів України. У разі смерті Прем´єр-міністра України повноваження Прем´єр-міністра України на період до початку роботи новосформованого Кабінету Міністрів України виконує Перший віце-прем´єр-міністр України. У разі обрання члена Кабінету Міністрів України народним депутатом України новообраної Верховної Ради України він набуває повноважень народного депутата України у порядку, визначеному законом, без подання документа про його звільнення з посади і продовжує здійснювати повноваження члена Кабінету Міністрів України до початку роботи новосформованого Кабінету Міністрів України.

Прем´єр-міністр України звільняється з посади з дня прийняття його відставки Верховною Радою України. Член Кабінету Міністрів України (крім Прем´єр-міністра України) може бути звільнений з посади Верховною Радою України:

1) за поданням Прем´єр-міністра України (стосовно Міністра закордонних справ України та міністра оборони України таке подання вноситься за згодою Президента України);

2) за поданням Президента України — міністр закордонних справ України та міністр оборони України;

3) за власною ініціативою;

4) шляхом прийняття відставки члена Кабінету Міністрів України за поданою ним заявою про відставку.

Рішення Верховної Ради України про звільнення з посади члена Кабінету Міністрів України приймається у формі постанови.