Виконавча влада в Україні: організаційно-правові засади

Автор: | Рік видання: 2008 | Видавець: Київ: Знання | Кількість сторінок: 216

Територіальні органи центральних органів виконавчої влади

Як вже було зазначено, є деякі самостійні місцеві органи, що не входять до складу місцевих державних адміністрацій, наприклад, територіальні органи Міністерства юстиції. Головні управління юстиції в областях підпорядковуються Міністерству юстиції України та є його територіальними органами. Основними завданнями управління юстиції є:

— участь у забезпеченні реалізації державної правової політики, сприяння розвитку системи надання правової допомоги з метою реалізації прав і свобод громадян, захисту законних інтересів фізичних та юридичних осіб;

— підготовка пропозицій щодо проведення в Україні правової реформи, участь в роботі з удосконалення законодавства, у розробці проектів нормативно-правових актів та сприяння відповідно до своєї компетенції розвитку правової науки;

— забезпечення захисту прав людини і громадянина у визначеній сфері діяльності;

— розвиток правової інформатизації; координація правової освіти населення, формування у громадян правової культури; участь у підготовці юридичних кадрів;

— відповідно до законодавства ведення Державного реєстру застав рухомого майна, Державного реєстру іпотек, Державного реєстру правочинів та Державного реєстру актів цивільного стану громадян;

— організація роботи відділів державної виконавчої служби, нотаріату та відділів реєстрації актів цивільного стану, інших органів та установ юстиції;

— здійснення легалізації місцевих об´єднань громадян та реєстрації інших юридичних осіб у порядку, установленому чинним законодавством, здійснення в межах компетенції контролю за їх діяльністю і інші завдання.

Управління юстиції відповідно до покладених на нього завдань виконує, зокрема, такі функції:

1) бере участь у забезпеченні реалізації державної правової політики;

2) узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до його повноважень, готує пропозиції щодо вдосконалення законодавства, проведення в Україні правової реформи та подає їх до Мін´юсту;

3) забезпечує функціонування та розвиток системи правової інформатизації;

4) веде роботу з обліку та підтримання в контрольному стані актів законодавства відповідно до Єдиного класифікатора галузей законодавства України;

5) сприяє розвитку юридичних послуг з метою реалізації прав, свобод і законних інтересів громадян та юридичних осіб, здійснює у випадках, передбачених законодавством, державну реєстрацію юридичних осіб, організовує у встановленому порядку в системі органів юстиції надання громадянам і юридичним особам додаткових платних послуг правового та технічного характеру;

6) вивчає і узагальнює роботу з виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб), уживає заходів до усунення причин порушення законів при здійсненні цієї роботи;

7) організовує роботу установ нотаріату, перевіряє їх діяльність і вживає заходів до її поліпшення, здійснює контроль за виконанням нотаріусами їх професійних обов´язків, забезпечує роботу кваліфікаційної комісії нотаріату, організовує та забезпечує надання нотаріусами правової допомоги з питань учинення нотаріальних дій;

8) здійснює заходи щодо підвищення ефективності роботи органів реєстрації актів цивільного стану, контролює їх діяльність стосовно додержання ними чинного законодавства при реєстрації актів цивільного стану, перевіряє їхню роботу, надає практичну та методичну допомогу;

9) координує діяльність місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій щодо правової освіти населення; перевіряє стан правової освіти в навчальних закладах, на підприємствах, в установах і організаціях, надає їм необхідну методичну допомогу; вносить до відповідних органів пропозиції щодо вдосконалення роботи, пов´язаної з вивченням права у вищих, професійно-технічних, загальноосвітніх навчальних закладах, закладах підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів;

10) уживає заходів до підвищення кваліфікації працівників юридичних служб місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, проводить стажування, семінари й наради з працівниками юридичних служб спільно з іншими органами виконавчої влади. Поширює сучасні новітні форми й методи роботи з правового забезпечення господарської діяльності, вносить пропозиції Мін´юсту щодо створення госпрозрахункових навчально-методичних центрів.

Начальники головних управлінь юстиції в областях призначаються на посаду та звільняються з посади Міністром юстиції України. Начальник управління юстиції має заступників, кількість яких визначає Мін´юст.