Історія вчень про державу і право: Курс лекцій

Рік видання: 2008 | Видавець: Харків: ТОВ «Одіссей» | Кількість сторінок: 187

Тема 1. Історія становлення та розвитку ідей демократії: класичні, модерні та постмодерні теорії

Демократія як влада народу є однією з найдавніших форм вирішення державних питань. Вона пройшла цілий ряд етапів свого розвитку. Відповідно, і осмислення та теоретичне обґрунтування цього феномену має довгу історію. До визначення концепту “демократія”, її форм, різновидів, характеристик та можливостей практичної реалізації доклали зусиль багато дослідників. Їхні висновки та перестороги часто виявляються актуальними для сучасних процесів демократизації. А тому вивчення основ демократії доцільно розпочати саме з питання про історію становлення ідей демократії.