Історія вчень про державу і право: Курс лекцій

Рік видання: 2008 | Видавець: Харків: ТОВ «Одіссей» | Кількість сторінок: 187

Тема 3. Основні теоретичні моделі демократії

В політичній практиці сучасних демократичних країн було вироблено цілий ряд теоретичних моделей демократії. Їхня різноманітність зумовлена складністю забезпечення принципів демократії, недосконалістю її процедур, що були розглянуті в попередній темі.

Крім того, розвиток демократичних форм, різноманітність умов, в яких вони застосовуються, також вимагають пошуку оптимальної моделі демократії. Зупинимось на їх класифікації детальніше.