Історія вчень про державу і право: Курс лекцій

Рік видання: 2008 | Видавець: Харків: ТОВ «Одіссей» | Кількість сторінок: 187

Тема 4. “Теорія хвиль” як парадигма дослідження процесу демократичних змін

Дослідженням проблем становлення і розвитку політичних режимів займалися і займаються багато вчених. Але в більш менш завершеному вигляді теорія політичних режимів складається лише в 50-ті роки XX століття. Разом з цим багато питань цієї теорії лишається досі в стадії розробки. Це стосується питання трансформації тоталітарних і авторитарних режимів у демократичні.