Історія вчень про державу і право: Курс лекцій

Рік видання: 2008 | Видавець: Харків: ТОВ «Одіссей» | Кількість сторінок: 187

Тема 5. Сутність й особливості сучасної хвилі демократизації: виклики, ризики і небезпеки демократії

Серед множини факторів сучасного суспільно-історичного розвитку політичної системи варто виділити ті, які найсуттєвіше впливають на необхідні характеристики демократії.