Історія вчень про право і державу: Навчальний посібник

Автор: | Рік видання: 2004 | Видавець: Харків: Консум | Кількість сторінок: 432

Розділ 9. ПОЛІТИЧНІ І ПРАВОВІ ВЧЕННЯ В АНГЛІЇ XVII ст.

Англійська революція 1640—1649 рр. завдала нищів­ного удару по феодалізму, абсолютизму і підтримуючій його державній англіканській церкві, розчистила шлях розвитку ка­піталізму в одній з ведучих країн Західної Європи. Вона мала величезний вплив на антифеодальний рух в інших країнах.

Революція виявила розходження інтересів класів, що брали участь у ній, їх політичних програм, правових ідеалів. Загаль­ним в опозиції абсолютизму й англіканській церкві була вимога її «очищення» від залишків католицизму (учасники опозиції на­зивалися пуританами від англ. pure — чистий). Значне поширен­ня одержали ідеї природного права, договірного походження державної влади в обгрунтуванні природжених прав англійців, скасування абсолютизму.