Історія вчень про право і державу: Навчальний посібник

Автор: | Рік видання: 2004 | Видавець: Харків: Консум | Кількість сторінок: 432

Розділ 12. УКРАЇНСЬКІ І РОСІЙСЬКІ ПРОСВІТНИКИ ПРО ДЕРЖАВУ І ПРАВО

До початку XVIII ст. Російська держава остаточно набуває форму абсолютної монархії. Реформи Петра І завершили ліквідацію старофеодальних установ, перетворення держави в Російську імперію. Після Полтавської битви і розправи над «мазе-пинцями» був прискорений процес руйнування української авто­номії, перетворення України в Малоросію. Вітчизняна політико-правова думка все більше вплітається в російські політичні і правові вчення, привносячи в них передові ідеї, нові поняття. «Вчена дру­жина», вивезена Петром І з України, сприяла поширенню ідей Просвітництва в Росії, заснуванню перших вищих навчальних і наукових закладів, державним і церковним реформам.