Історія вчень про право і державу: Навчальний посібник

Автор: | Рік видання: 2004 | Видавець: Харків: Консум | Кількість сторінок: 432

Розділ 13. АМЕРИКАНСЬКІ ПРОСВІТНИКИ ПРО ДЕРЖАВУ І ПРАВО В ПЕРІОД БОРОТЬБИ ЗА НЕЗАЛЕЖНІСТЬ США

З початку XVII і до кінця XVIII ст. англійські коло­ністи в Північній Америці вели самовіддану боротьбу за вижи­вання, самоврядування, а потім і незалежність від метрополії. У результаті визвольної війни 1775—1783 pp. виникла незалежна держава — Сполучені Штати Америки.

Вирішальний вплив на формування американської політичної і правової думки під час боротьби 13 англійських колоній за неза­лежність справили ідеї європейського Просвітництва. Вони нади­хали активних учасників визвольного руху в колоніях, його ідеоло­гів — Б. Франкліна, Т. Пейна, Т. Джефферсона, О. Гамільтона та інших, хто вніс вирішальний вклад у розробку Декларації неза­лежності, Конституції США, концепції федералізму. їх імена нероз­ривно пов´язані із закладкою фундаменту демократичної традиції сучасної теорії держави і права, розробкою сучасного демокра­тичного трактування політичних і громадянських прав особистості.