Історія вчень про право і державу: Навчальний посібник

Автор: | Рік видання: 2004 | Видавець: Харків: Консум | Кількість сторінок: 432

Розділ 14. ВЧЕННЯ ПРО ПРАВО І ДЕРЖАВУ В НІМЕЧЧИНІ (КІНЕЦЬ XVIII - ПОЧАТОК XIX СТ.)

Новим словом у філософському осмисленні ідей Просвітництва, французького революційного досвіду і пол іти-ко-юридичних реалій Німеччини стали політичні і правові вчення класиків німецької філософії І. Канта і Г. Гегеля. Вони присту­пили до систематичної розробки методології теоретичного пі­знання, філософії права, політичної теорії. Методологічний і теоретичний зміст їх вчень — своєрідна філософська відповідь на суспільно-політичні і правові проблеми Нового часу.