Державне регулювання економіки: Навчальний посібник

Автор: | Рік видання: 2006 | Видавець: Київ: Знання | Кількість сторінок: 435

Розділ 2. СТРАТЕГІЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ КРАЇНИ

Ключові поняття та терміни:

стратегія соціально-економічного розвитку, прогнозування, пошуковий прогноз, нормативний прогноз, анкетування, експерти, прогноз, гіпотеза, цілі, пріоритети, тактика, дерево цілей, екстраполяція, інтуїтивні формалізовані методи, організація прогнозування, моделювання.

Після вивчення теми студенти повинні

знати: суть стратегії соціально-економічного розвитку, макроекономічного планування, прогнозування, програмування в системі державного регулювання економіки, методику складання економічних прогнозів, планів і програм, сфери використання прогнозів, планів, програм.

вміти: оцінити реальність стратегії соціально-економічного розвитку національної економіки; застосовувати найпростіші методи складання прогнозів.